Wydawnictwo.pwn.pl

Prawo autorskie w działalności uczelni

23 września 2016
Prawo autorskie w działalności uczelni

Zagadnienia związane z prawem autorskim stanowią niezwykle istotny aspekt działalności każdej szkoły wyższej. Są one uregulowane w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dodatkowo, 20 listopada 2015 r. weszła w życie tzw.„duża nowelizacja” tej ustawy (uchwalona 11 września 2015 r.), która dotyczy m.in. korzystania z utworów na potrzeby edukacji i badań naukowych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego przybliżymy Państwu zasady ochrony i korzystania z utworów na uczelniach, w tym zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją. Zobrazujemy na przykładach z uczelni, jak radzić sobie z typowymi i nietypowymi kwestiami dotyczącymi prawa autorskiego.

      

Podczas szkolenia odpowiemy na najważniejsze pytania, m. in.:

  • jak skutecznie chronić swoją twórczość i jak zabezpieczać prowadzone badania naukowe?
  • w jakich sytuacjach prawa autorskie do pracy naukowej należą do autora, a kiedy do uczelni?
  • jakie prawa ma uczelnia względem pracowników naukowych i utworów ich autorstwa?
  • w jakim zakresie można korzystać z utworów osieroconych?
  • jak przygotować materiały dydaktyczne bez złamania prac autorskich?
  • w jaki sposób właściwie korzystać z prac i badań studentów?
  • gdzie leży granica pomiędzy plagiatem, przeróbką a inspiracją?

http://www.instytutpwn.pl/konferencja/prawoautorskie2016/

Komentarze

Zobacz także

Do pobrania

Nasi partnerzy