Wydawnictwo.pwn.pl

II Kongres Edukacja i Rozwój

Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem pasjonatów i organizatorów edukacji, integrującym środowisko wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. XXI wiek jest czasem dynamicznych zmian cywilizacyjnych, które wyznaczają nowe wymagania dla formalnych systemów edukacji obejmujących oświatę, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne i zawodowe. 

Hasłami przewodnimi, wokół których zbudowany jest program tegorocznego Kongresu są:

  • Edukacja szansą rozwoju regionów i kraju.
  • Edukacja poprzez zabawę, kulturę i praktykę, wspiera innowacyjne środowiska uczenia.
  • Integracja działań oświaty, szkolnictwa wyższego oraz rynku pracy.

Ideą przewodnią II Kongresu Edukacja i Rozwój jest budowa innowacyjnych środowisk uczenia się poprzez kształtowanie warunków do pozytywnych motywacji w ukierunkowaniu na zdobywanie wiedzy, wykorzystanie różnorodnych form zabawy i praktyki dla podnoszenia efektywności uczenia się na różnych poziomach edukacyjnych oraz dzielenie się doświadczeniami w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i prawnych dla podnoszenia jakości edukacji oraz tworzenia wartości dodanej.

Program Kongresu:http://kongres-edukacja.pl/kongres,4,p.html

Kongres odbędzie się w Warszawie, w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego (Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4) w dniach 22-23 października 2015 r.

Zapraszamy na stoisko Wydawnictwa Naukowego PWN, na którym będzie można zakupić nasze książki z 20% rabatem.

Komentarze

Zobacz także

Książki dla ciekawych świata

Książki dla ciekawych świata

Wydawcy książek z zakresu nauk społecznych w Wydawnictwie Naukowym PWN wciąż dostarczają Państwu wartościowe pozycje książkowe. Rok 2015 zapowiada się szczególnie interesująco, planujemy bowiem zar...

Czytaj więcej

Do pobrania

Nasi partnerzy