Wydawnictwo.pwn.pl

Witold Lasek

Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, członek Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń PAN, współredaktor pisma naukowego "Acta Biochimica Polonica". Dyplom lekarza uzyskał na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1981 r., tytuł doktora w 1985 r., doktora habilitowanego w 1999 r., profesorem został w roku 2007. Jego specjalność to immunologia.

Nagrody naukowe i dydaktyczne Ministra Zdrowia (trzykrotnie), kilkanaście nagród naukowych i dydaktycznych Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; współautor kilku patentów – opracowań leków przeciwnowotworowych.

Książki:

Zobacz także

Łukasz Bożycki, Fot. Jacynicz-Bogdanska

Zdjęcia, które zmieniają życie

Na co dzień prowadzi badania nad nowotworami w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, a po pracy robi niesamowite zdjęcia przyrody, które doceniło londyńskie Natural H...

Czytaj więcej

Polecane recenzje

Nasi partnerzy