Wydawnictwo.pwn.pl

Marianna Jacyna

kierownik Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących modelowania i optymalizacji systemów transportowych i logistycznych, wielokryterialnego wspomagania decyzji w transporcie i logistyce oraz rozwiązywania złożonych wielokryterialnych transportowych problemów decyzyjnych.

Działalność naukową Profesor Marianny Jacyny charakteryzuje łączenie teorii i praktyki. Profesor Marianna Jacyna brała udział, jako kierownik oraz główny wykonawca, w wielu krajowych projektach badawczych i badawczo – konsultingowych o tematyce transportowej i logistycznej realizowanych dla przemysłu. Była kierownikiem, koordynatorem lub głównym wykonawcą wielu projektów dla przemysłu w tym studiów wykonalności, m.in. projektów terminali przeładunkowych na linii LHS, koncepcji stacji postojowej dla warszawskiego metra, studiów wykonalności linii kolejowych. W latach 2009-2011 kierowała dużym projektem rozwojowym pt. Model systemu logistycznego Polski jako droga do komodalności w UE.

Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu dostosowania infrastruktury transportowej do zadań, rozłożenia potoku ruchu na sieci transportowej, kształtowania systemów transportowych i obiektów logistycznych (terminale przeładunkowe, centra logistyczne). 

Zobacz także

Nasi partnerzy