Wydawnictwo.pwn.pl

Andrzej Sopoćko

Andrzej Sopoćko

profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 1995-1997 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w latach 1998-2001 doradca Prezesa Powszechnego Banku Kredytowego, w okresie 14 lutego - 30 czerwca 2003 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w latach 2003-2005 wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Książki:

Nasi partnerzy