Wydawnictwo.pwn.pl

Agnieszka Budzyńska-Daca

badaczka i nauczycielka retoryki. Adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się retoryką w komunikacji publicznej i metodologią retoryczną. Autorka kilkudziesięciu artykułów, redaktorka i autorka kilku książek z zakresu retoryki, m.in Retoryka (2008), Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera (2009), Ćwiczenia z retoryki (2010), Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010 (2015). Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Prowadzi szkolenia, warsztaty, wykłady z zakresu wystąpień publicznych, debat i negocjacji.

Książki:

Zobacz także

Do pobrania

Nasi partnerzy