Wydawnictwo.pwn.pl

Świadome i nieświadome przetwarzanie emocji w mózgu. Modelowanie w ramach teorii detekcji sygnałów

Świadome i nieświadome przetwarzanie emocji w mózgu. Modelowanie w ramach teorii detekcji sygnałów

Remigiusz Szczepanowski

W psychologii eksperymentalnej nadal toczy się gorąca dyskusja nad efektywnością technik wydzielenia komponentów świadomego i nieświadomego postrzegania bodźców afektywnych. Jednym z powodów wciąż żywego zainteresowania tą tematyką jest fakt, że percepcja zachodzi także wtedy, gdy nie mamy świadomości postrzeganego bodźca, co stoi w sprzeczności z konwencjonalnym przekonaniem, że postrzegane bodźce, które oddziałują na nasze myśli czy działania, powinny być świadomie rozpoznawalne. W badaniach mózgu fenomen wykrycia bodźców afektywnych bez udziału świadomości określa się jako ślepowidzenie afektywne. Książka podsumowuje badania autora nad świadomym i nieświadomym postrzeganiem emocji. Autor  podjął próbę wyjaśnienia zjawiska ślepowidzenia afektywnego przez odwołanie się do pojęcia świadomości dostępowych, subiektywnego doświadczenia świadomości oraz teorii detekcji sygnałów. 

Zasadniczym walorem książki są rezultaty własnych, empirycznych badań autora w postaci serii eksperymentów dotyczących rozpoznawania emocji w różnych warunkach stymulacyjnych, czasach ekspozycji i wariantach reagowania przez osoby badane. Dzięki manipulowaniu kombinacjami bodźców (twarzami reprezentującymi emocje) w różnych warunkach ich ekspozycji, możliwe było oszacowanie interakcji między procesami świadomego rozpoznawania emocji i procesami nieświadomymi.

Praca w udanej formie łączy ramy teorii detekcji sygnałów z uzyskanymi danymi empirycznymi. W rezultacie tego rozwiązania otrzymano nowy opis interakcji świadomych i nieświadomych komponent występujących w obrębie mechanizmów rozpoznawania emocji. Ramy formalne teorii detekcji sygnałów umożliwiły autorowi modelowanie procesów interakcji występujących w rozpoznawaniu podstawowych emocji. Sądzę, że na tym polega wkład autora książki do wiedzy o złożonych mechanizmach rozpoznawania emocji.

(Z recenzji prof. dr hab. Czesława Nosala)

Oceń

  • Obecnie 5 na 5 gwiazdek.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
5

Dziękujemy za głos!

Już oceniałeś tą stronę, możesz oddać głos tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za oddany głos!

Zaloguj się lub utwórz nowe konto aby ocenić tą stronę.

Do pobrania