Wydawnictwo.pwn.pl

Leszek Koczanowicz

Leszek Koczanowicz

filozof, pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. Kręgi jego zainteresowań to: teoria polityczna, filozofia polityki, metodologia nauk społecznych oraz współczesna filozofia. Wykładał na Uniwersytecie w Buffalo i na Columbia University w Nowym Jorku. Autor wielu książek, m.in. Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne (2005), Politics of Time. Dynamics of Identity in Post-Communist Poland (2008) , Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach (2011) oraz Polityka dialogu. Demokracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna (2015).

Książki:

Zobacz także

Dlaczego warto zrozumieć Pakistan?

Dlaczego warto zrozumieć Pakistan?

Pakistan, szósty pod względem liczby ludności kraj na świecie, jedyne muzułmańskie państwo nuklearne, stanowi główny element systemu bezpieczeństwa Azji Południowej i istotny punkt odniesienia w po...

Czytaj więcej

Do pobrania

Nasi partnerzy