Wydawnictwo.pwn.pl

Lech Grzesiak

w 1976 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka w zakresie elektrotechnika (specjalność przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej). W 1985 r. złożył rozprawę doktorską pt. Analiza pracy kaskadowego układu napędowego z przełączanymi przekształtnikami w obwodzie wirnika. Stopień doktora habilitowanego uzyskał natomiast w 2002 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Od 2004 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W tym roku objął dodatkowo stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenia zawodowe w zakresie badań naukowych zdobywał również na uczelniach zagranicznych.

Profesor Lech Grzesiak jest członkiem między innymi następujących organizacji:

  • Sekcji Energoelektroniki i Napędu Polskiej Akademii Nauk,
  • IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) – Senior Member od 2003 r.,
  • Member of the Editorial BoardInternational Journal of Electric and Hybrid Vehicles od 2007 r.,
  • Polskie Towarzystwo Pojazdów Ekologicznych – od 2008 r.

Jest autorem lub współautorem ponad 100 prac opublikowanych w czasopismach lub prezentowanych na konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz ponad 40 patentów i zgłoszeń patentowych (w tym kilku zagranicznych), z których przeszło dziesięć zostało zastosowanych w praktyce. Kierował 2 projektami badawczymi finansowanymi przez Unię Europejską oraz 8 projektami badawczymi finansowanymi przez KBN i MNiSW.

Zobacz także

Do pobrania

Nasi partnerzy