Wydawnictwo.pwn.pl

Kształtowanie elementów konstrukcji metodą nieciągłych pól naprężeń

Kształtowanie elementów konstrukcji metodą nieciągłych pól naprężeń

Witold Bodaszewski, Wojciech Szczepiński

 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Rok wydania: 2006
 • Stron: 284
 • ISBN: 9788301144364
 • Wydanie: 1

Przedstawiona w książce metoda (ang. skrót SADSF) służy do rozwiązywania zadań kształtowania elementów konstrukcji, które spotyka się we wstępnej fazie projektowania, gdy dane są tylko warunki brzegowe, a o wpisanym pomiędzy brzegi elemencie niewiele wiadomo. Dziś jest to praktycznie jedyna metoda, dobrze uzasadniona w teorii konstrukcji, i właściwa dla tej fazy projektowania, dodajmy - fazy wyjątkowo dotąd zaniedbanej oraz zdominowanej przez sposoby intuicyjne mimo powszechnej świadomości, że w niej to właśnie rozstrzygają się zasadnicze własności nośne przyszłej konstrukcji.Metoda SADSF jest metodą przybliżoną. Jako kryterium przyjmuje warunek wyrównanego wytężenia w stanie granicznym i pozwala podejmować zadania zarówno z nieznanym brzegiem, jak i z nieznanym rozmieszczeniem materiału, także w przestrzeni. Dostarcza przy tym rozwiązań bez korzystania z iteracyjnego poprawiania, nie ma więc ograniczeń charakterystycznych dla innych metod kształtowania - w jej zasięgu pozostają również zadania, w których małe zmiany konstrukcyjne mogą powodować duże i daleko rozprzestrzeniające się zmiany pól deformacji i naprężeń. A takie właściwości wykazuje zdecydowana większość konstrukcji cienkościennych, pośród których - i słusznie - poszukuje się ustrojów lekkich i bardzo wytrzymałych.Ważną i niespotykaną pośród innych metod kształtowania własnością metody SADSF jest także to, że - będąc trudną w sformułowaniach bezpośrednich - pozwala zbudować w swoich ramach prostą wersję aplikacyjną, która te trudności omija, dzięki czemu każdy inżynier praktyk może się nią posłużyć i kształtować konstrukcje nawet bardzo skomplikowane. Wersja ta jest dobrze oprogramowana i nie nakłada praktycznie żadnych ograniczeń na złożoność rozwiązań, co sprawia, że metoda SADSF stała się dziś - dla wstępnej fazy projektowania - narzędziem o znaczeniu porównywalnym tylko z metodą elementów skończonych (MES) w zagadnieniach analiz konstrukcji o kształcie znanym.Należy mocno zaznaczyć, że metoda SADSF jest zupełnie odmienna od MES, ma inne pole zastosowań i z nią nie konkuruje. Jest metodą komplementarną do MES, dostarczającą jej projektów o dobrych lub bardzo dobrych własnościach wytrzymałościowych, które można później analizować lub dalej poprawiać.Książka została napisana z myślą o jak najszerszym kręgu odbiorców, także o czytelnikach, którzy chcieliby korzystać tylko z wersji aplikacyjnej, pomijając studiowanie trudniejszych rozdziałów. Jest to możliwe dzięki temu, że w trakcie omawiania tej wersji wcześniej przedstawione wyniki szczegółowe są krótko streszczone i powtarzane.

Oceń

 • Obecnie 0 na 5 gwiazdek.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0

Dziękujemy za głos!

Już oceniałeś tą stronę, możesz oddać głos tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za oddany głos!

Zaloguj się lub utwórz nowe konto aby ocenić tą stronę.

 

Komentarze

Do pobrania