Wydawnictwo.pwn.pl

Turystyka / Kompendium wiedzy o turystyce

Turystyka / Kompendium wiedzy o turystyce

  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Rok wydania: 2009
  • Stron: 0
  • ISBN: 5904807008090

TURYSTYKAPierwsze polskie opracowanie zawierające poszerzoną syntezę zagadnień z zakresu turystyki, a także najważniejsze teorie i pojęcia odnoszące się do zjawisk turystycznych, z wykorzystaniem dorobku naukowego różnych dyscyplin badawczych. Wszystkie zagadnienia teoretyczne i problemowe są dodatkowo objaśniane i bogato ilustrowane przykładami, modelami, studiami przypadków, zestawieniami tabelarycznymi, wykresami i rycinami. Dzięki podejściu interdyscyplinarnemu stworzona została możliwość zapoznania czytelnika z szerokim kanonem wiedzy na temat natury zjawisk turystycznych oraz sposobów ich ujmowania przez nauki humanistyczne, społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne.Zespół autorski tworzą: Włodzimierz Kurek, Robert Faracik, Mirosław Mika, Robert Pawlusiński, Elżbieta Pitrus, Danuta Ptaszycka-Jackowska. Podręcznik [...] pomimo stosunkowo niedługiego czasu funkcjonowania na rynku księgarskim stał się już znaczącą pozycją dydaktyczno-naukową w nauczaniu turystyki łącząc w umiejętny sposób zagadnienia z zakresu wielu dziedzin nauki, spokrewnionych bądź bezpośrednio związanych z wiedzą o turystyce. Niewątpliwie zaletą opracowania jest jego nieskomplikowana struktura treści, ujęta w logicznie skonstruowane rozdziały, poprzedzone ramowym ich układem.Autorzy podręcznika poruszają zagadnienia z zakresu takich dziedzin naukowych, jak: geografia, socjologia, ekonomia, statystyka czy kultura fizyczna. Omawiają rodzaje i formy turystyki, jej uwarunkowania i determinanty rozwoju. Przedstawiają jej aspekty przestrzenne, infrastrukturalne i społeczne, a także efekty i skutki oddziaływań turystyki na człowieka i jego środowisko.Niewątpliwą zaletą opracowania jest jego wielowymiarowość w ujmowaniu turystyki jako dziedziny o istotnym znaczeniu dla praktyki społecznej oraz gospodarczej. Efektem takiego postrzegania turystyki jest znakomity produkt łączący zarówno dotychczasową wiedzę ośrodków naukowo-dydaktycznych w Polsce jak i za granicą. Niezwykle cenne i użyteczne w kontekście dydaktycznym są praktyczne przykłady rozwiązań zasięgnięte z praktyki polskiej oraz zagranicznej.Książka może stanowić przystępne źródło podstawowej oraz poszerzonej wiedzy o turystyce. Już dało się zauważyć w praktyce dydaktycznej znaczącą użyteczność podręcznika dla procesu przyswajania i rozumienia zagadnień turystycznych przez studentów. (Dr Mariusz Sołtysik, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)KOMPENDIUM WIEDZY O TURYSTYCETurystyka to fenomen ostatnich dziesięcioleci. Stała się jednym z najbardziej dochodowych biznesów na świecie i cechą charakterystyczną społeczeństw państw wysokorozwiniętych. Turystyka jest dziedziną interdyscyplinarną. Stała się kołem napędowym transportu, budownictwa, gospodarki komunalnej, rozwoju regionalnego. Jej rozwój przyczynia się do zintensyfikowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i dóbr kultury.Celem tego opracowania jest przedstawienie roli i znaczenia turystyki w skali makro, w skali regionu i przedsiębiorstwa turystycznego oraz podkreślenie złożoności produktu turystycznego i sposobu zarządzania tym produktem.W nowym wydaniu uaktualniono i uzupełniono dane związane m.in. z wejściem Polski do Unii Europejskiej i przystąpieniem do strefy Schengen. Uwzględniono zmiany, jakie zaszły w światowej i polskiej turystyce w ostatnich latach.Książka adresowana jest do studentów wyższych uczelni i środowiska naukowego, menedżerów i pracowników zajmujących się obsługą ruchu turystycznego, do władz rządowych i samorządowych, a także do ogromnej rzeszy turystów.

Oceń

  • Obecnie 0 na 5 gwiazdek.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0

Dziękujemy za głos!

Już oceniałeś tą stronę, możesz oddać głos tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za oddany głos!

Zaloguj się lub utwórz nowe konto aby ocenić tą stronę.

 

Komentarze

Do pobrania