Wydawnictwo.pwn.pl

Tomasz Zaleśkiewicz

Tomasz Zaleśkiewicz

profesor zwyczajny psychologii. Obecnie pełni funkcję dziekana wrocławskiego Wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W SWPS kieruje Katedrą Psychologii Ekonomicznej. Jest także twórcą i kierownikiem Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi. Pełni funkcję sekretarza w International Association for Research in Economic Psychology. Od 2014 roku jest Prezydentem Elektem w International Association of Applied Psychology (Division of Economic Psychology). W swojej pracy naukowej koncentruje się na badaniu takich zagadnień, jak: percepcja pieniędzy, inwestowanie, podejmowanie decyzji finansowych, percepcja ryzyka, psychologia giełdy. Jest autorem kilku książek na temat psychologii inwestowania i podejmowania decyzji ryzykownych (np. Psychologia ekonomiczna, Psychologia inwestora giełdowego, Przyjemność czy konieczność. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka), kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych, między innymi, w prestiżowych pismach zagranicznych, a także autorem rozdziałów w anglojęzycznych podręcznikach z zakresu psychologii i ekonomii behawioralnej. Jest laureatem kilku nagród oraz stypendiów naukowych. Stypendysta Fundacji Nauki Polskiej oraz tygodnika „Polityka”. Od wielu lat wykorzystuje swoją wiedzę teoretyczną w praktyce, pracując jako doradca oraz prowadząc wykłady dla inwestorów i specjalistów z rynków finansowych. Członek zarządu w firmach Sponsoring Insight oraz Insight Lab. 

Książki:

Zobacz także

Polecane recenzje

Do pobrania

Nasi partnerzy