Wydawnictwo.pwn.pl

Marcin Molski

pracownik Zakładu Chemii Teoretycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Fundacji Bioelektroniki. Jego zainteresowani badawcze koncentrują się na teoretycznych badaniach właściwości biofizykochemicznych substancji o znaczeniu kosmetycznym i leczniczym oraz zastosowaniu teorii chaosu i przestrzeni fraktalnych w opisie procesów biologicznych i kognitywnych.

Książki:

Zobacz także

Nasi partnerzy