Wydawnictwo.pwn.pl

Krzysztof Jajuga

Krzysztof Jajuga

profesor nauk ekonomicznych, dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ponadto jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk o Finansach PAN, członkiem Prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, zastępcą przewodniczącego Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, członkiem Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członkiem Rady Nauki, członkiem Akademickiego Komitetu Doradczego oraz Komitetu Edukacji i Standardów PRMIA (Professional Risk Managers International Association) oraz prezesem CFA Society of Poland. Ponadto pełni funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego.

Książki:

Zobacz także

Polecane recenzje

Do pobrania

Nasi partnerzy