Wydawnictwo.pwn.pl

Projekty naukowe. Zarządzanie w praktyce - materiały dodatkowe

Sylwia

Realia, a zwłaszcza zmiana systemu finansowania nauki i wynikająca z niej konieczność zabiegania o środki, sprawiają, że coraz więcej naukowców chce być dobrymi menedżerami i stać na czele dynamicznych, efektywnych zespołów. Nowa umiejętność przydatna jest nie tylko na uczelni, lecz także poza nią – w sektorze publicznym i prywatnym, gdzie pracę znajduje coraz więcej naukowców. Ich szanse na zatrudnienie znacząco rosną, gdy oprócz posiadania umiejętności związanych z prowadzeniem badań sensu stricto potrafią też zarządzać projektem. W ręce czytelnika oddajemy publikację, która kompleksowo omawia działania, jakie powinien podjąć, aby efektywnie zarządzać projektami naukowymi.

Książka jest skierowana przede wszystkim do doktorantów i młodych naukowców. Skorzystają z niej również bardziej zaawansowani badacze. Czytelnik znajdzie w książce uporządkowane informacje, które mogą być przydatne w jego pracy zawodowej.

 

O czym jest książka

  • Projekty naukowe i grantowe to obecnie podstawowa forma finansowania nauki. Niezależnie od tego czy to dobre, czy nie – naukowcy, którzy chcą utrzymać się na uczelniach, muszą prowadzić projekty.
  • Naukowcy na polskich uczelniach są w większości nieprzygotowani do tego typu administracyjnych działań.
  • Autorka skupia się na najczęstszych problemach: planowanie i harmonogramowanie projektu, zarządzanie komunikacją, budżetem oraz wynikami badań.
  • Oprócz tego w książce zostaną poruszone głośne kwestie wdrażania i komercjalizacji wyników.
  • Książka przygotowywana jest częściowo w oparciu o angielską i francuską literaturę, ale przede wszystkim – doświadczenia autorki z pracy z polskimi naukowcami i z prowadzenia własnych projektów.
  • Książka adresowana do naukowców zarządzających lub przygotowujących się do zarządzania projektami naukowymi.

 

 

Podaj kod dostępu