Wydawnictwo.pwn.pl

Bezpieczeństwo w dyskursie politycznym RP (1989–2020)

Bezpieczeństwo w dyskursie politycznym RP (1989–2020)

Pozycja zawiera ilościową i jakościową analizę polskiego dyskursu politycznego po 1989 roku w obszarze bezpieczeństwa.

 

„Niniejsza monografia jest ważna z punktu widzenia polskich badań nad bezpieczeństwem, a także rozwoju nauk o bezpieczeństwie jako dyscypliny naukowej umiejscowionej w dziedzinie nauk społecznych. Po pierwsze, ma interdyscyplinarny charakter, łącząc elementy wiedzy i nauki z zakresu bezpieczeństwa, politologii, socjologii oraz komunikacji społecznej. Po drugie, ma nowatorski charakter, podejmuje tematykę̨ do tej pory poruszaną w niewielkim zakresie, w szerszym kontekście dyskursu publicznego i politycznego (co Autorka wyraźnie zaznacza). Po trzecie, rama teoretyczna (teoria sekurytyzacji) zastosowana przez Autorkę̨ – mimo że znana i używana w badaniach międzynarodowych od 30 lat – nie znalazła dotychczas tak istotnego zastosowania w studiach nad bezpieczeństwem (…). Włączenie do tej ramy, w ślad za koncepcją Olafa Corry’ego, ryzyfikacji wzbogaca aparat epistemologiczny i otwiera możliwości wyjścia poza krytykowaną przecież̇ w dyskursie naukowym „kadłubowość́” sekurytyzacji oraz tendencję do dogmatyzowania intersubiektywności dyskursu publicznego i performatywności aktorów sekurytyzujących stosujących „akty mowy”. Po czwarte, Autorka dokonała benedyktyńskiej pracy, posługując się̨ tradycyjną metodyką analizy i interpretacji licznych zapisów dyskursu publicznego toczącego się̨ w Polsce po 1989 r. Ujmując powyższe argumenty w całość́, nie mam wątpliwości co do potrzeby i zasadności publikacji przedłożonej monografii.”

Z recenzji prof. dr. hab. Artura Gruszczaka

 

„Monografia wnosi do nauki polskiej ważne rozważania teoretyczne, jej treść jest rozległa w sferze bezpieczeństwa, przez co ważna i interesująca dla zróżnicowanych odbiorców zainteresowanych problemami bezpieczeństwa w ujęciu teoretycznym.”

Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Jakubczaka

Oceń

  • Obecnie 0 na 5 gwiazdek.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0

Dziękujemy za głos!

Już oceniałeś tą stronę, możesz oddać głos tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za oddany głos!

Zaloguj się lub utwórz nowe konto aby ocenić tą stronę.

 

Komentarze